stampcatalog @Wiki チェコ > 1950 > 05 > 05 > チェコスロバキア人民共和国5年

※上記の広告は60日以上更新のないWIKIに表示されています。更新することで広告が下部へ移動します。

チェコスロバキア人民共和国
チェコスロバキア人民共和国5年

1950/5/5
凹版、目打12.5
デザイン:1.50K= K. Oberthor, 2K= V. Nemecek, 3K= B. Dolezelova, 5K= B. Sukdolak
原版彫刻:1.50K= J. Schmidt, 2K= L. Jirka, 3K= B. Housa, 5K= J. Svengbir
発行枚数:各120万枚
SC#406-09,MI#610-13

1.50Krone 2Krone 3Krone 5Krone
ソ連の戦車兵とHradcany 労働英雄勲章 2人の労働者とプラハ市庁舎 政府計画文書と紋章のライオン